'we hoeven alleen maar stil te zijn, te luisteren, te voelen, verbinden, aandacht geven en volgen!’In mijn beelden geef ik vorm aan wat mij bezighoudt en aanspreekt. Het voelt zo natuurlijk om bezig te zijn met verschillende materialen, zoals: klei, hout en steen en brons.

Met contrasten en formaten steeds zoekend naar een spannende balans in vorm, materiaal en kleur. Om tot de kracht en essentie van een vorm te komen vraagt een open houding van mij en een verbinding ermee.

Hetzelfde geldt als ik in opdracht een beeld maak. In een gesprek probeer ik erachter te komen wat iemand zoekt en met wat steekwoorden ga ik aan het werk; vervolgens geef ik er vorm aan in mijn eigen handschrift.

Beeldend vormgeven betekent veel voor mij en ervaar ik als een drang van binnenuit. Het proces is  vaak een combinatie van denken en voelen. Soms geef ik onbewust iets vorm in een intuïtief gekozen materiaal. Mijn inspiratie doe ik vaak in de natuur op.

Het besef van oorsprong  en verbinding met alles om me heen, speelt dwars door emotionele en persoonlijke thema’s heen.

Het proces van hakken, kappen, kneden, schuren en schaven gaat gepaard met zoeken. Valt de zeggingskracht van dit beeld samen met de intentie? Pak ik mijn essentie? Wordt de kern zichtbaar? Wanneer het werk de juiste vorm heeft gekregen mag het de wereld in.                 

De titel hoeft niet veel weer te geven van hetgeen zich bij mij afspeelde. De toeschouwer heeft de vrijheid om zelf te voelen, in te vullen of te herkennen.

Zo kan mijn beeldend werk meditatief, confronterend of uitdagend werken. De beelden kunnen ook betrokken worden bij geloofs---/bezinningsthema’s, waarbij ze als communicatiemiddel dienen om gevoelens en ervaringen uit te wisselen. 

Voor vragen, atelierbezoek en/of verdere informatie kunt u contact met me opnemen.

mobiel 0652172290

vandermeijmargreet@gmail.com